Aktuálně probíhá přesun stránek na novou doménu.Pat.

 

 

   

Přihlášení  

      

    | 
   

Online uživatelé  

Žádné
   

Prohlášení  

Na těchto stránkách najdete příběhy z různých fandomů, práva na neoriginální postavy jsou vyhrazena jejich autorům, práva na ostatní postavy náleží autorům děl.

Uveřejněné povídky dominantně popisují příběhy mezi postavami stejného pohlaví, uvědomte si to, prosím, než se začtete. Byli jste varováni.

 

   

Do ut des 9

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 
Podrobnosti

Do ut des

 

Dopis od Lokiho V.

 

Anthony, synu Starkův,

přec se ti žluč v těle nehnula a tvou pýchu nepodupal kůň jen pro trochu mého nezájmu? To je vskutku lichotivé, zvláště od muže tvé pověsti. Hmm, ano, vždy se mi líbilo mít výsadní postavení v něčích myšlenkách a touhách. Nejslastnější je, pakliže touhy útrapně zvolna přejdou v bezradný hněv, jenž nemůže zakrýt, že, bez ohled na činy či slova, stále zůstávám hluboko vryt v myšlenkách.

Já znám Midgard, svět jenž, nikdo z devíti světů netuší proč, zvete „Země“. Na deset tvých životů jsem na něm strávil, mezi Midgarďany kráčel a bohem byl uctíván. Viděl jsem i jak počínáte klesat ve svém uvědomění i svých znalostech v zájmu víry „pravé“ a taktéž toho, co zvete pokrokem. Znám Midgard, znám midgardskou náturu a vím, do jakých bezedných propastí kráčíte. Nechává mne to bez zájmu.

Ty však, Anthony, jsi poměrně pozoruhodný, dá se říct. Pro mne je až překvapivé, kolik toho máme společného; ty a já. Bůh a smrtelník. Přestože jsou to jen drobnosti prosté, nedůležité a postranní. Každopádně mne těší, žes shledal můj dar skutečně inspirujícím, asgardský muž a bojovník by, ve své neskonalé omezenosti, považoval takovéto plátno za urážku svého mužství. A ano, s pokorou připouštím, chtěl jsem tě urazit, ale toto je daleko lepší, než tvé ponížení, zvláště když uvážím, jak moc se upírá tvá pozornost na mou kůži. Vskutku; kolik času jsi strávil fascinací nad mou uniformou?

Plánuješ žít v míru s Odinem, synem Borovým a otcem všech Asgarďanů, pravíš? To není nikterak obtížný úkol. Všech osm světů žije v míru s Asgardem, neboť žádný z nich nevládne silou, jež by se mohla postavit proti asgardským vojskům. A ti, kteří jí vládli, byli o ni obráni a jediné, co na Jotunu dnes zříš, jsou kovové lžíce a misky na jídlo. Nic víc jim není dovoleno vlastnit ani vyrábět.

Pověz mi, Midgarďane, svůj názor; kolik času myslíš, že by Odinovi trvalo váhat, než tvůj svět zničí, pakliže byste v rukách sevřeli zbraň, co by mohla být svým ostřím vedena k srdci Asgardu? Je to důležitá otázka, na kterou by ses měl tázat nejen ty, jelikož je jen otázkou pár okamžiků, než bude útrapou vás všech. Už nyní, jak zvěsti, které se ke mně donesly, praví, jsou na vašem světě tací, kteří úspěšně kráčí cestou, jejímž cílem je nalézti způsob, jak se z Midgardu dostat na Asgard i bez Bifrostu. A neplánují tak činiti magií, nýbrž technologií a ta, jak známo, se dá stokrát zreplikovat a vložit do sta rukou, bez ohledu na jejich sílu nebo um. Já v tom, jakožto jeden z velitelů asgardských vojsk, spatřuji velké nebezpečenství pro Asgard. Považuješ snad Odina za shovívavějšího, než jsem já? Pokud ano, tvůj omyl bude smrtící pro tebe i vše, co miluješ.

Nevím, jak je tomu na vašem primitivním Midgardu, ale zde u nás je považováno za nízké a muže nehodné poukazovat hanlivě na tělesné ztráty, zvláště pokud jsou z boje. Všeotec zaplatil jedním ze svých ok za dobití Jotunu a sražení Laufeye na kolena. Jeho ztráta je velebena, neboť je znamením statečnosti a hrdou ozdobou každého bojovníka.

Odin se nesměje, není upřímného úsměvu či snad smíchu schopen. Naposledy je to tisíc let, co jsem spatřil na jeho tváři cosi úsměvu podobného. Stěží se dá věřit, že by věnoval něco tak vzácného prostému Midgarďanovi, jako jsi ty! Nespolknu ti tedy tvé sprosté lži, ubohý smrtelníče, se kterými se mi snažíš snad vlichotit do přízně! I kdybys stokrát byl s Všeotcem za dobře jako rodný či alespoň pokrevní bratr, já nebudu tě pro to o nic méně považovat za bezvýznamného, smrtelného, nízkého, midgardského červa!

(následuje skvrna, jak někdo odhodil brk na papír a nechal ho tam ležet)

Mám na Midgardu uctívače? To je skutečně potěšující informace, bez ohledu na to, jestli jsou jimi muži či ženy. Má blahá paměť mi přináší obrazy veškerých projevů věrnosti, jež se mi v dobách dřívějších na Midgardu dostávalo a musím dít, že žádná zbraň, magická nebo technická či ocelová, se nemůže rovnat skutkům nejvěrnějším z věrných. Pro jediné mé slovo, v projevu oddanosti a lásky ke mně, dokázali topit ostatní v jejich vlastní krvi i si podřezat své hrdlo nad oltářem mě zasvěceným. Ach ano, bylo to opravdu příjemné sledovat a o to víc se těším, až opustím tyto prokleté kobky a vrátím se na Midgard pozdravit své věrné.

Žena původu prostého, která léhá s bohatými muži na oplátku za jejich zlato, majetky a přízeň, je konkubína, kurtizána, kuběna, souložnice... v řeči dnešního Midgardu také prostitutka, děvka a kurva (Hle, smrtelníku, znám slova z tvého mdlého a jednoduchého jazyka, jímž se mluví v těchto dobách na Midgardu). Zvát věci pravým jménem nevypovídá o vztahu řečníka k nim nic víc, než že si přiznává, čím skutečně jsou.

U mne ženy vznešené požívají nejvyšší úcty i náklonnosti a ženy prosté, avšak slušně pracující, také. Nemám žádných skutečných výhrad proti rolnické třídě svého lidu, nebť na jejich bedrech leží vše ostatní, včetně mého pohodlí. Vesměs nemám ani nic proti kurtizánám, pakliže znají své místo a nesnaží se mi do mysli vsadit své vlastní zájmy a nadřadit je mým vlastním, tak jak to dělá tvá... Pepper.

Na stranu druhou je však svádivé vstoupit do světa, jemuž vládnou muži, v ženském těle a nenápadně jim našeptávat, co si mají myslet, o čem mají hovořit a jak mají jednat. Lze pak zaujmout stovku stanovisek, vloudit je do jejich myslí a pak sledovat, jak se pro ně budou bít v domnění, že jsou jejich vlastní. A sváry z prosté touhy a chtíče, kdy stačí věnovat úsměv jednomu a darovat šátku druhému, jsou pak jenom tou nejprostší zábavou. Pro nic z toho však netřeba s muži ležet, stačí jen dlít v jejich blízkosti.

Můj původ je zřejmý, Midgarďane, nebo snad ani na to tvůj primitivní mozek nestačil?

Jsem Loki, syn Odina, toho času krále asgardského a nositele titulu Všeotec. A vnuk Bora, toho, jenž porazil armádu Temných elfů a po tisíciletí dlel na trůně Asgardu jako nejspravedlivější ze všech králů.

Mou ctěnou matkou pak je Frigga, královna asgardská, největší čarodějka devíti světů, věštkyně, jejíž zrak přehlédne všechen čas a matka veškerenstva. Nejmilovanější a nejvlídnější královna, která kdy usedla na trůn po boku Všeotcovu, a žena tolika umění a půvabů, že ji nikde není rovno.

Já sám pak nesu titul Pána asgardské jízdy. Na tisícovky se počítajících statečných mužů a ušlechtilých ořů, kteří pod mým velením budou věrně kráčet za vítězstvím v každé bitvě. Také jsem nejvyšším velitelem palácových stráží, nejvěrnějších z věrných, kteří obětují vlastní krev i poslední dech pro obranu královské rodiny. A vládcem v pěti asgardských provinciích.

Nyní pověz ty, jakých titulů neseš na své nízké hlavě, kolik mužů slouží pod tvým velením a jak velké jsou tvé statky, Midgarďane? Podle Thorových slov, jsi jedním z nejbohatších a nejmocnějších pánu Midgardu. Upřímně mne zajímá, co si pod tím dnešní Midgarďané představují.

Loki Odinson, princ asgardský

 

PS: Účelem bojového lání je v soupeři vyvolat zlost, nikoliv nudu a zmatenost nad slovy, již nejsou jeho mateřštinou, a výhružkami něčím, co nemá možnost znát.

 

PPS: Lidé, spěch, odpadky a moč pravíš? Takže průměrný midgardský hlavní rynek. Stěží mohu žádat mramorem dlážděné náměstí s kašnou pokrytou zlatem, jaké se nachází na Asgardu, když nic takového ve tvém světě není. Jsem nucen se pokorně spokojit s takovým místem, které mi bylo nabídnuto. Pokud jde o trest z něžných i silných rukou lady Natashy, jsem veskrze skromným mužem.

 

PPPS: Pozoruhodné, jen co je pravda. Nemohu se již podivovat vaší nízkosti, když své mysli trýzníte plitkou zábavou pohyblivých obrazů, které vás nenutí užívat svůj intelekt ani představivost. To, co není pečlivě trénováno, se stává slabým, to ví každý velitel i toho nejmenšího pluku.

 

PPPPS: Tvého hada jsem byl nucen navrátit do jeho původního stavu a nechat odnést ze své cely – nejspíš jej hodili na kompost nebo do jímky – neboť se jeden ze spoluvězňů z vedlejší cely neustále tázal, zda bych pro něj nemohl vytvořit také takového. Bylo to otravné a proud jeho bezvýznamných myšlenek vyjádřených slovy nezastavilo, ani když jsem mu objasnil, kým jsem. Hovořil cosi nesmyslného o tom, že zločinci jsou si všichni rovni a mají být pokrevními bratry. Mluví tu na mne i nyní a je vskutku těžké ho ignorovat. Již jsem si naplánoval, že jej po ukončení svého trestu naleznu, vyříznu mu jazyk a donutím ho, aby se jím udávil.

Komentáře   

 
0 # Sitara* 2014-12-23 10:58
:D :D :D Bože, to je dokonalé :lol: Ach, úžasné! Nevím, co vypíchnout, celé je to prostě... ách :heart: Opravdu příjemné čtení, děkuji!!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
   

Statistiky

Návštěvníci
1680
Články
1295
Odkazy
34
Počet zobrazených článků
3510137
   

Toplist

TOPlist

   
   

Patolozka.drabbles.cz

patolozka.drabbles.cz