Aktuálně probíhá přesun stránek na novou doménu.Pat.

 

 

   

Přihlášení  

      

    | 
   

Online uživatelé  

Žádné
   

Prohlášení  

Na těchto stránkách najdete příběhy z různých fandomů, práva na neoriginální postavy jsou vyhrazena jejich autorům, práva na ostatní postavy náleží autorům děl.

Uveřejněné povídky dominantně popisují příběhy mezi postavami stejného pohlaví, uvědomte si to, prosím, než se začtete. Byli jste varováni.

 

   

Do ut des 5

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 
Podrobnosti

Do ut des

 

Dopis od Lokiho III.

 

Ctěný Anthony, synu Starkův, páne Stark Tower a provincií náležících,

já Loki Odinson, mladší princ asgardský a pán asgardské jízdy, se Ti tímto omlouvám za zneuctění Tvého jména a pověsti v plytkém žertu, jehož jsem se dopustil na Tvůj úkor. Moje počínání nebylo míněno jako urážka Tvého jména, Tvé cti, Tvých majetků ani Tvých poddaných a nebyla výzvou k aktům válečným, které by mohl vésti ve svár mezi našimi národy.

Já Loki Odinson, mladší princ asgardský a pán asgardské jízdy, Tě proto uctivě žádám o odpuštění mých neuvážených skutků i slov. A ve jménu národa asgardského, jehož jsem pánem, a ve jménu lidu provincií, jimž vládnu, Tě tímto s veškerou pokorností prosím o přijmutí mých upřímných omluv.

Já Loki Odinson, mladší princ asgardský a pán asgardské jízdy, se Ti tímto dávám tělem i životem v šanc naproti sto nevinným hrdlům nevolnickým, pakliže neuznáš mou omluvu hodnou a budeš požadovat smytí hany na svém jméně čerstvou krví.

Já Loki Odinson, mladší princ asgardský a pán asgardské jízdy, dále tímto prohlašuji, že Thor Odinson, prvorozený syn krále Asgardu a ochránce mocného kladiva Mjolniru, se sloven ani skutkem nepodílel na zneuctění Tvého jména a prosím Tě, nechť ušetříš svého hněvu jeho samého i lid, kterému vládne.

Loki Odinson, mladší princ asgardský a pán asgardské jízdy

 


 

Ctěný Anthony, synu Starkův,

podle rozkazu krále asgardského a dle doporučení prince Thora ke své oficiální omluvě přikládám také druhý dopis s omluvou osobní.

Tímto se ti, Anthony, synu Starkův, omlouvám, jestliže jsem se svým posledním dopisem dopustil na tobě jakékoliv urážky, a ujišťuji Tě, že moje počínání bylo myšleno jako zábavné zpestření naší konverzace. Mým úmyslem vskutku nebylo Tě urazit, přestože to tak mohlo vyznít. Pouze jsem dal na odiv svůj humor, kterýžto však všichni v Odinových síních považují za plytký, obhroublý, plebejský, postrádající vtip a také nehodný asgardského prince. S pokorou uznávám, že je to jedna z mých charakterových vad, které mne i můj rod nejednou přivedli na pokraj ztráty důstojnosti a jména.

Kaji se tedy před Tebou a v uctivém duchu, jak jest od prince asgardského očekáváno, navazuji na Tvůj předešlý dopis, kterým jsi mi ve své laskavosti tak vstřícně odpověděl.

Zde na Asgardu je zvykem, pokud je lapen vskutku nebezpečný rabiát, uspořádat velký hodokvas pro lid, během kterého jsou bojovníci, jež ho chytili, velebeni a oslavováni. Nezřídkakdy je pro tuto oslavu sezváno několik mágu ze všech provincií, kteří pak pro potěchu oka lidu prostého kreslí na nebi pozoruhodné ohnivé a jiskrné obrazce. Domnívám se, že midgardské slovo „ohňostroj“, by k pojmenování takové zábavy mohlo být užito. A chápu, že uvěznění zločince mé pověsti, bylo bezesporu důvodem k oslavě. Doufám, že Ti to přineslo dostatek potěšení mysli i těla v objetí tvé konkubíny.

S hanbou přiznávám, že netuším, co je Poslední samuraj a uctivě tě proto žádán, abys mi to objasnil. Podle množství slov, které jsi tomu věnoval, i nadšení v tónu, jímž byla psána, je znát, že je to pro tebe něco nesmírně důležitého. Bylo by mi ctí, pakliže bys mi podrobně popsal, jakou rozkoš ti Poslední samuraj poskytuje.

Co se týče tvého zájmu o výuku rétoriky; bezesporu bych ti mohl poskytnout několik lekcí, nicméně by k tomu bylo třeba setkati se tváří v tvář a to mé politováníhodné, leč samozřejmě zasloužené, uvěznění neumožňuje. Snad, až mne za pár stovek let pustí, bychom se mohli sejít osobně. Budu doufat, že tvé nadšení do té doby nezahnije.

Na lady Natashu a pána Hulka pamatuji vskutku dobře. Oba byli víc jak čestnými soupeři v bitvě a svou čest neztratili, přestože jsem vůči nim užil nejednoho úskoku a nečestného jednání. Snad právě tento moment a tento dopis by mohl být prostředkem, skrz který, a samozřejmě tvou vstřícnost, Anthony, synu Starkův, mohu poslat své nejhlubší omluvy za to, že jsem lady Natashu nazval ženou slabých mravů a dajnou děvou. Bylo to ode mne nadmíru neuctivé a barbarské. Osobně bych jí na jazyku donesl svou omluvu a opakoval ji s mrštností a umem, dokud by spanilá lady Natasha nevzdechla, že mi odpouští, ale můj status vězně mi takovou potěchu neumožňuje.

Nakonec tě jistě potěší sdělení, které nyní učiním; mé budoucí dopisy budou před odesláním čteny, abych se na tobě znovu nedopustil laciného žertu. Nejen to, též bylo Heimdallovi nařízeno upírat pokaždé zrak tvým směrem a důkladně sledovat každé tvé sebemenší počínání, než mi odepíšeš. Krále Odina jímá obava, že bych mohl své dopisy znesvětit kouzlem a přidrzlé řeči do nich vplést navzdory všem kontrolám.

Z upřímného srdce pravím, že mne to těší, neboť jsem se od svého milovaného bratra doslechl, jak pozoruhodně složité a nebezpečné jsou vaše midgardské lázně a toaletní zařízení. Snad, pokud to není ode mne smělé, bys mohl poslat děkovný dopis Všeotci za tak rozsáhlou péči, kterou má o tvou čest, ale také bezpečí.

S úctou a přátelskými gesty, Loki Odinson

 

PS: Dva kanci nejsou pro asgardského bojovníka nic. Je to potupné připustit, ale i mnohá žena toho za den sní víc než já. Cožpak jsi nikdy nespatřil, jak hoduje můj drahý bratr? Jeho způsoby stejně jako apetýt jsou vskutku hodné pravého asgardského muže a prince. Čím více kostí a rozbitých džbánů se kolem muže navrší, tím větší úcty na Asgardu požívá.

 

PPS: Tvůj štědrý dar dorazil, avšak nebylo mi umožněno ochutnat – pokud to tedy byl pokrm, jak se domníval Thor. Zdá se, že součástí mého trestu je také nedostávat sladké zakončení večeře.

 

PPPS: Vzhledem k politováníhodnému znečištění tvého koberce, podílu, jenž jsem na něm měl tím, že to můj dopis Hugin nesl, a protože jsi byl tak štědrý a obdaroval mne, ti i já nechávám zaslat cosi pro potěchu oka a náhradu tvého ztraceného majetku. Je to vzácné, nynfami tkané, nástěnné plátno s motivem milostných tanců vodního lidu (vy Midgarďané je zvete mořskými pannami). Nejednu bezesnou noc mne těšil pohled na něj, snad tedy potěší i tebe.

 

(Společně s dopisem do Stark Tower dorazí také srolovaný nástěnný koberec s pohyblivým výjevem dvou mořských panen – mužů, kteří se oddávají erotickým hrátkám.)

Komentáře   

 
0 # Lanevra 2014-12-09 18:56
Loki musel při psaní tohoto dopisu, zvláště té první části, zlomit ta sto brků nebo čím to píše. To jinak nevidím. :D
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Sitara 2014-12-09 21:29
Teda :D Když jsem četla ten první, tak jsem se lekla, co to má znamenat :lol:
Jaký je tady Loki takový zdvořilý, že :P :D :lol: A ještě pošle takový milý dar :lol:

"Snad, až mne za pár stovek let pustí, bychom se mohli sejít osobně. Budu doufat, že tvé nadšení do té doby nezahnije." - Já nemůžu! :D

Bezva, moc děkuju za další krásný dopis. Těším se, co na něj Tony ;-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Patoložka 2014-12-10 18:56
Fascinuje mně, jak se Loki dokáže vyjadřovat na úrovni a přitom z toho čiší ta nechuť a pohrdání;-)
Na tom prvním dopise si asi musel vylámat všechny zuby, tak se pak vyřádil na tom druhém, když si je zase připevňoval. Hihi. ;-) :P Moc se bavím.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
   

Statistiky

Návštěvníci
1680
Články
1295
Odkazy
34
Počet zobrazených článků
3510902
   

Toplist

TOPlist

   
   

Patolozka.drabbles.cz

patolozka.drabbles.cz