Aktuálně probíhá přesun stránek na novou doménu.Pat.

 

 

   

Přihlášení  

      

    | 
   

Online uživatelé  

Žádné
   

Prohlášení  

Na těchto stránkách najdete příběhy z různých fandomů, práva na neoriginální postavy jsou vyhrazena jejich autorům, práva na ostatní postavy náleží autorům děl.

Uveřejněné povídky dominantně popisují příběhy mezi postavami stejného pohlaví, uvědomte si to, prosím, než se začtete. Byli jste varováni.

 

   

Ashes of Armageddon - Zkázonosný prach 41

Hodnocení uživatelů:  / 16
NejhoršíNejlepší 
Podrobnosti

Ashes

Ashes of Armageddon - Zkázonosný prach

Kniha druhá – Prázdnota

Autor: Emily Waters; Překlad: Patoložka; Beta-read: Lady Corten, Sitara

http://www.hpfandom.net/eff/viewstory.php?sid=28048

Angst/Tragedy, Drama, Mystery/Suspense, Hurt/Comfort

VAROVÁNÍ: pro dospělé, násilí, sexuální situace a praktiky, znásilnění, smrti postav, odchylky od charakterů, slash

 

This story is based on characters and situations created and owned by JK Rowling, various publishers including but not limited to Bloomsbury Books, Scholastic Books and Raincoast Books, and Warner Bros., Inc. No money is being made and no copyright or trademark infringement is intended. This fanfiction was written by Emily Waters, czech translation was created by Patolozka.

ooOoo

PP: Nemyslete si, že máme všechno za sebou, to ještě zdaleka nemáme, tahle povídka je jak na houpačce od začátku až do konce, ale teď to bude alespoň tak, že mají jeden druhého a konečně to už vědí... Děkujeme za všechny komentáře a že jste povídce Zkázonosný prach věrní;-)

 

 

Kapitola 41 – Komplikovaná vlídnost

 

Severus si Harryho pozorně prohlížel a uvažoval nad tím, jak bylo možné, že se jeho život tak očividně drasticky a tak rychle změnil.

 

Ještě před pouhými dvěma dny v tichosti trucoval ve Tkalcovské ulici, odhodlaný strávit zbytek svého života s emocionální prázdnotou, která se nikdy neměla vyléčit či něčím vyplnit. Jen před čtyřmi hodinami stál před mudlovským obchodem s knihami a hledal vánoční příběh se skrytou zprávou. A teď seděl u ohně s Harrym, který se k němu tisknul.

 

Během posledních tří a půl let až do teď viděl Harryho přesně čtyřikrát. Pokaždé, když se setkali, neudělali nic víc, než že si vyměnili krátké sarkastické poznámky (i když byl ten sarkasmus přinejlepším polovičatý) a objetí. Severus poté vždy rychle odešel, aby se nestihl poddat svým pocitům a nemusel čelit té děsivé možnosti, že by ho Harry přijal a uvítal u sebe.

 

Severus se Harrymu jemně vymanil a mladší muž pozvedl hlavu a okamžitě stáhl ruku, třebaže s očividnou nelibostí, aby mu dovolil se stáhnout.

 

„Lituješ toho, že jsi sem přišel, že ano?“ zeptal se Harry obezřetně. Oči měl rozšířené, zatímco sledoval každý jeho pohyb.

 

Severus si povzdechl a zavrtěl hlavou. Jedna jeho část toho litovala a jiná litovala, že nepřišel už dřív.

 

Harry se natáhl, prsty se dotkl Severusovy tváře a přejel s nimi přes jeho čelo. „Tvé jizvy? Jak jsi…?“

 

„Maskovací kouzla,“ informoval ho Severus tiše. „Velmi kvalitní. Mnohovrstevná. Dokonce je ani necítím.“

 

Harry ho obkroužil pažemi, pevně si ho k sobě přitiskl a vydal přidušený vzlyk.

 

Severus si sám pro sebe odfrkl. „A teď co? Asi budeš chtít, abych je sejmul, abys mohl strávit celou noc omlouváním a fňukáním?“

 

Harry zavrtěl hlavou a jen ho sevřel pevněji.

 

„Ne. Tedy… udělám cokoliv, co pro tebe bude nejpříjemnější. Chci, aby ses cítil naprosto svobodný a dělal, cokoliv chceš.“

 

„To dělám,“ odpověděl Severus se sebedůvěrou, kterou v této chvíli necítil. „A ty bys měl rovněž.“

 

Harry přikývl, lehl si do trávy na záda a stáhl Severuse do uvolněného objetí. Jeho ruce se potulovaly po Severusových zádech a bocích, obě těla se spolu znovu seznamovala, nebo aby byli přesní, seznamovala se poprvé. Severus se natáhl vedle Harryho a zjistil, že se uvolňuje pod těmi něžnostmi – až příliš snadno a rychle, jak si žalostně pomyslel.

 

Jak bylo možné, že se po třech a půl letech, kdy se bránil neodolatelnému, a po životě stráveném neopětovanou láskou tak rychle vzdal hrůzám laskavosti? Roztřásl se děsem, ale Harryho ruce ukonejšily chvění proudící jeho tělem.

 

Harryho prsty projížděly podél jeho páteře, jemně prohmatávaly každý obratel.

 

„Jsi napjatý,“ zamumlal Harry.

 

„Jsem v pořádku.“

 

Harry si lehce povzdechl. „Otočíš se?“

 

Severus tak učinil a bylo zvláštní, že mu to ani nevadilo. Pak ucítil, že se Harry usadil na něm, rozkročen nad jeho boky. Z kontaktu Harryho stehen na jeho zadnici se mimovolně a velmi lehce napjal. Na pomíjivou vteřinu se přes něj přehnala vlna paniky doprovázená studem. Zatnul prsty do trávy a zklidnil se, aniž by vydal jediný zvuk.

 

Harry nad ním zůstal rovněž zcela v klidu, nedělal žádné prudké pohyby, jen čekal. Severus se zhluboka nadechl a pak se odpor jeho vlastního těla začal rozpouštět. Lehce si povzdechl a přitiskl tvář do trávy.

 

„V pořádku?“ zeptal se Harry.

 

„Až dosud je to dobré.“

 

Harry prsty lehce zatahal za jeho košili. „Mohu ti sundat košili?“

 

„Pokud musíš,“ vyjádřil se Severus bez nadšení, náhle si velmi vědom nevyhnutelného faktu, že byl stárnoucím, neatraktivním mužem ležícím na břiše, tváří obrácenou k trávě a že se jeho bývalý student, mladý, fyzicky zdatný a dobře vypadající muž tyčí nad ním a hladí ho po zádech.

 

Harry vzal do úvahy jeho neveselou odpověď a neučinil žádný pohyb, aby ho svlékl. Severus se nadzvedl na loktech, sáhl pod sebe, aby si rozepnul košili a pak si ji stáhl. Odhalil svá záda a náhle se cítil naprosto ponížený a neuvěřitelně zranitelný a šeredný, protože bylo jeho vychrtlé, stárnoucí a poničené tělo vystaveno na odiv chladnému nočnímu vzduchu.

 

Na vteřinu zamrzl na místě a naplno očekával, že se Harry stáhne nebo odpoví zhnusením, ale pak ucítil, jak se mladší muž sklonil k jeho zádům a vnímal horký, vlhký dotek jeho rtů přitisknutých na jeho šíji. Jeho ústa cestovala po jeho páteři, horký dech mu po zádech vysílal vlny chvění.

 

Zůstával ležet tváří dolů, ubírající se směrem naprosté hrůzy a totální blaženosti zároveň, když Harryho rty a ruce laskaly a znovu a znovu konejšily každý bol a znepokojení, dokud v něm zůstala sotva nějaká souvislá myšlenka. Všechno, co existovalo, byl Harryho jemný dotek a noční vítr. Mladší muž mu vtiskl polibek na bedra a rukama sklouzl po jeho bocích vzhůru, prsty obkresloval hrudní koš.

 

Znovu se cítil zahanbený, kvůli tomu, jak ohyzdně musel vypadat, ale Harryho to zřejmě netrápilo. Jeho rty znovu vycestovaly vzhůru, omývaly jeho páteř, až opětovně spočinuly zadní části jeho krku.

 

„Jsi tak krásný,“ zašeptal Harry tiše, zatímco rukou setrval na Severusově týle.

 

Muž mírně zavrčel z pocitu, že si někdo pohrává s jeho vlasy, ale neučinil žádný pokus o vzdor.

 

Harry se prsty dotkl stužky, která je vázala. „Mohu?“

 

„Mmmhm.”

 

Stužka sklouzla dolů a jeho vlasy se uvolnily a rozprostřely se mu po ramenou. Harry prsty projížděl jednotlivými prameny.

 

„Nikdy sis je neostříhal,“ všiml si Harry.

 

Severus položil svou tvář do slehlé trávy. Celé tělo se mu chvělo, když Harry položil ruce mezi jeho lopatky. Byl v pokušení nabídnout mu symbolickou pohrdavou poznámku, ale neměl energii na to to učinit, takže raději unaveně odpověděl: „Kdykoliv jsem to měl v plánu, zjistil jsem, že uvažuji, jestli to byl Tom Raddle, komu se líbily moje dlouhé vlasy, nebo ty.“

 

Rozpaky z toho prostého přiznání byly tak intenzivní, že zanořil tvář ještě hlouběji do trávy pokrývající půdu.

 

Harry se na oplátku slezl z jeho zad, schoval svou tvář do jeho vlasů a zhluboka se nadechl. Zašeptal něco, co znělo jako děkuji, třebaže si Severus nemohl být zcela jistý. Otočil se na bok a zahleděl se na Harryho, jen aby zjistil, že mladší muž jeho pohled opětuje.

 

Kousl se do rtu, když mu najednou došlo, že byl do všech důsledků polonahý a plně odkrytý pouhému cizinci. Milovanému cizinci, to jistě, a pravděpodobně pro něj tomu nejdůležitějšímu člověku na světě, ale přesto někomu, kdo se nikdy nestal jeho blízkým přítelem. Lehce sklonil hlavu, protože náhle cítil, že by byl nejšťastnější, kdyby se ztratil z povrchu zemského a vyvaroval se tak rozpačitosti této chvíle. Harry ovšem rukama sevřel jeho tvář a pevně ji přidržel.

 

„Miluji tě,“ prohlásil Harry. „Abych byl k tobě upřímný, nejsem nijak zvlášť milý člověk, a poté, co jsem pět let sdílel svůj mozek s Tomem Raddlem, pochybuji, že jsem i dobrý člověk, ale miluji tě, tak moc, jak někdo může někoho milovat.“

 

Severus to nedokázal pochopit, takže jen seděl v naprosté tichosti, stále zahanbený a naplněný úzkostí, že to ani slovy nedokázal vyjádřit. Harry ho znepokojeně sledoval. Pak se Severus váhavě a rozpačitě natáhl, aby ho pohladil po rameni, a Harry se povzbudivě usmál, ale trochu ztuhl, když Severus přejel po jeho paži.

 

„Co se děje?“ zeptal se.

 

„Vůbec nic,“ odvětil Harry, ale stále se usmíval, „všechno je v pořádku.“

 

Severus si ho pečlivě prohlédl, natáhl se pro Harryho pravou paži a vyroloval mu rukáv. Harry se lehce kousl do rtu, ale dovolil mu to. Severus se podíval na hladkou, neposkvrněnou kůži na jeho předloktí. Harry se trochu zachvěl, připustil, aby jeho paži prozkoumal a pak ji stáhnul a vrátil svůj rukáv na své místo. Než se však mohl dát na další ústup, Severus přejel prsty po Harryho holé pokožce. I když se zdála hladká, bříška jeho prstů zaznamenala nerovnosti a nepravidelnosti, které byly cítit jako jizvy.

 

„Sejmi to maskovací kouzlo,“ vybídl ho Severus. „Nech mě se podívat.“

 

Harry zavrtěl hlavou. „To nic není.“

 

„To tedy sakra je. Ukaž mi to. Hned.“

 

„Dobře,“ hlesl mladší muž zdráhavě. Natáhl se pro svou hůlku a mávl s ní. Maskovací kouzlo bylo pryč a na jeho paži se objevily hluboké jizvy.

 

„Na druhé paži je to stejné?“

 

„O trochu lepší,“ zamumlal Harry.

 

„Co sis to zatraceně udělal?“ dožadoval se Severus. „A kdy?“

 

Harry pokrčil rameny. „Před dvěma lety,“ vysvětlil. „Ale nic to není. Už je to pryč,“ dodal chvatně.

 

Severus mu položil ruku na rameno. „Proč?“

 

„Bylo toho na mě prostě příliš,“ odpověděl Harry. „Po tom, co všechno jsem ti provedl… zbyl uvnitř mě jen prázdný prostor. Vzpomínka na krutost. Každou noc jsem si přál, abych se mohl vrátit zpět v čase a dokázal změnit, co jsem učinil… Nebo jsem si přál, abych ti mohl dát něco na oplátku či tě nějak odškodnit. Ale uvědomil jsem si, že ode mě stejně zřejmě nebudeš nic chtít… tak jsem prostě šel spát a tenhle… prázdný prostor narůstal. Den po dni.“

 

„Prázdnota,“ zauvažoval Severus.

 

„Jo. Přesně.“

 

„Jak dlouho jsi ji cítil?“

 

„Od té doby, co jsem tě poprvé zranil. Ale protože jsem byl Tom Raddle, tak jsem si to celkem užíval. Byla to prázdnota, stálá připomínka toho, že jsem někomu ublížil a zavrhl ho tím nejstrašnějším způsobem. Poté, co byl Tomův prach pryč…“ Harry zavrtěl hlavou a odvrátil se.

 

„Řekni mi to,“ trval na svém Severus.

 

„Už toho na vyprávění moc není,“ zašeptal Harry. „Když se věci na Ministerstvu vrátily k normálu a já odstoupil z funkce ministra kouzel, uvědomil jsem si, že už neexistuje žádný důvod, proč zůstávat naživu. Ty jsi byl tak svobodný, jak jsi jen mohl být, moje práce byla hotová, moji přátelé měli své vlastní životy, Ginny mě nepotřebovala takového, jakým jsem byl, a ani můj syn. Takže… jsem to udělal po mudlovsku,“ ušklíbl se Harry. „Myslel jsem si, že si prostě přeřežu žíly a vykrvácím. Je to trochu morbidní, ale možná jsem tak trochu chtěl zjistit, jak ses cítil tehdy v Chroptící chýši ty.“

 

Severus smutně zavrtěl hlavou. „A dál?“

 

„Skutečně jsem pocítil pokoj,“ pokračoval Harry, „ale pak, když už jsem skoro ztratil vědomí pro dobro všech, jsem pomyslel na něco, co mě doopravdy vyděsilo. Pomyslel jsem si, jak jsou otrocká pouta nespravedlivá a směšná a tak vůbec, ale že v sobě nesou určitou perverzní symetrii. Pomyslel jsem si, co když ta… prázdnota… co když jsem nebyl jediný, kdo ji cítil? Co když jsi ji na tvé straně pouta cítil také a co když to potřebuje něco ode mě, aby zmizela? A pak jsem si uvědomil, že když zemřu, ta prázdnota zůstane jen tobě a nezbude ti žádný způsob, jak ji napravit. A to mě opravdu vyděsilo.“ Harry se rozpačitě usmál. „Doplazil jsem se pro svou hůlku a zastavil jsem krvácení. A pak jsem krbem zavolal Hermionu, než jsem omdlel.“ Harry sebou cuknul. „Skoro mě zabila, když se do Godrikova Dolu dostala.“

 

„To si dovedu představit,“ odvětil Severus beze špetky humoru. „Jak to, že jsem se o tom nikdy nedozvěděl? Nabádal jsem jí přece, aby mi dala vědět, kdyby byl tvůj život nebo zdraví v nebezpečí.“

 

„No jo,“ zarozumoval Harry, „jenže v době, kdy se mnou byla hotová, jsem byl mimo nebezpečí. Rozhodl jsem se, že už to znovu zkoušet nebudu. A požádal jsem ji, aby ti nic neříkala.“

 

„Hmm,“ zamumlal Severus stále ještě nespokojeně. „Proč sis ty jizvy nechal?“

 

Harry unaveně zívl. „Aby je odstranili, jednalo by se o dvouhodinovou terapii u svatého Munga, a já se tím prostě nechtěl trápit. Neměl jsem v plánu začít randit, Hermiona a Ron už o tom věděli a v přítomnosti Huga a Ginny používám maskovací kouzlo.“

 

Harry se svalil zpět do trávy na záda a stáhnul Severuse s sebou. Severus si odložil hlavu na jeho rameno. Harry voněl po slunci a trávě a hipogryfím peří a Severus se zhluboka nadechl, najednou bez důvodu unešený tím pocitem, neschopen se nabažit jeho vůně. Harryho rty se mu přitiskly na vrcholek hlavy a jeho ruce mu vklouzly do vlasů a na záda.

 

Neměl by cítit tolik úlevy, tolik radosti, tolik údivu nad tím jednoduše poskytnutým přijetím – ale přesto ho cítil, a dokonce i vnímal, jak se v koutku jeho oka zachytila slza. K jeho hrůze Harry shlédl a všiml si jí. Severus zamrkal, aby se jí zbavil, ale Harry si ho přitáhl blíž a pak tu slzu slíbal, sejmul svými rty.

 

„Prosím, dovol mi tě milovat,“ zašeptal mu Harry do ucha.

 

Ale Severus mu na to nemohl poskytnout žádnou odpověď, dokonce ani přikývnutí.

 

Harry si lehl na záda a opětovně přijal staršího muže do své náruče. Severus se podvolil, tvář položil na Harryho hruď, vlasy mu spadaly dolů, zatímco se do jeho pramenů zamotaly Harryho prsty.

 

Poté společně leželi v naprosté tichosti. Severus usnul jako první s Harryho pravou paží obtočenou kolem sebe v něžném, volném objetí.

 

Komentáře   

 
0 # Mafe 2014-11-07 04:18
aaah, konečně romantika :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Mája 2014-11-07 09:15
"Prosím, dovol mi tě milovat," To je dokonalé :heart:
Dovolí mu to? Ty Severusovy pochybnosti, rozpory, které mu trhají duši na kusy, mi nahánějí skoro hrůzu 8)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Patoložka 2014-11-10 16:25
Ó ano;-)) Ale ta cesta ještě nebude úplně jednoduchá;-) Děkujeme!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Achája 2014-11-07 09:39
Ach, prosím dovol mu to...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Profesor 2014-11-07 10:19
Ach. Hezké. Romantické a smutné zároveň. Tom je oba nehezky poznamenal.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # pajka 2014-11-07 14:36
Tak jsem jen po přečtení slastně vydechla. Konečně trochu klidu a míru...Severusi , poddej se tomu ;-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Lisbeth2 2014-11-07 17:13
Ach, dost smutné, ale zároveň krásné a nadějné...Tak uvidíme, jak Severus odpoví..:) Doufám, že to oba zvládnou..
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # arkama* 2014-11-07 21:51
Kràààsa! :heart: :heart: :heart:
Ale Pat! Po precitani PP poznamky mi pri citani tejto slasti stale vrtal cervik pochybnosti niekde vzadu a odvadzal mi pozornost od zazitku na 100% v style "vzdychala a ojkala ake to je krasne"
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Patoložka 2014-11-10 16:26
Dobrá dobrá, bez poznámek teda, no;-)) :lol: Děkujeme!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Vinka 2014-11-08 17:52
Moc pěkná kapitolka, trochu smutná, ale moc se mi líbila. Souhlasím s Májou, dovolí či ne. Je to tak zajímavé a tak temné přesto romantické...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Lachim 2014-12-09 22:06
Snad budou mít dobré sny.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Tesska 2017-02-06 20:20
Vrním blahem. Krásne! Zdá sa byť všetko na dobrej ceste, tak dúfam, že to už nič nepokazí. Krásny preklad Paty :) :heart:
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
   

Statistiky

Návštěvníci
1680
Články
1295
Odkazy
34
Počet zobrazených článků
3510088
   

Toplist

TOPlist

   
   

Patolozka.drabbles.cz

patolozka.drabbles.cz